Политика за защита на личните данни и бисквитки

Моля, прочетете нашата Политика за защита на личните данни и бисквитки внимателно.

Настоящата политика за защита на личните данни е приложима по отношение на всички потребители на уебсайта www.cvmaker.bg.

1. Въведение

CVmaker B.V., находящо се на адрес Piet Heinkade 221, 1019 HM в Амстердам, Холандия (заместено по-долу с: “ние” или “CVmaker”), е администратор на данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ние отговаряме за обработването на лични данни, събрани в хода на използването на нашия уебсайт – www.cvmaker.bg, освен когато е посочено друго. Ние уважаваме личната сфера на потребителите, като обработваме и защитаваме предоставените ни лични данни в съответствие с приложимото законодателство. В настоящата политика за защита на личните данни сме посочили какви лични данни събираме, както и целите, за които ги използваме. Препоръчваме Ви да я прочетете внимателно. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на [email protected]. Ако нещо не Ви е ясно, също Ви молим да се свържете с нас. Настоящата политика съдържа информация за събирането и обработването на личните Ви данни. Когато в текста на политиката са употребени думите „лични данни“, става въпрос за данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани – това са например Вашето име, дата на раждане, данни за контакт и дори IP адрес.

Запазваме правото да преработваме и променяме настоящата политика във всеки един момент с цел отразяване на променени обстоятелства относно нашия бизнес или промени в законодателството. Вие носите отговорността да преглеждате текста на политиката преди всяко използване на уебсайта или услугите ни.

Нашият уебсайт не е предназначен за деца под 13-годишна възраст и не извършваме съзнателно събиране на лични данни на деца под 13-годишна възраст.

Настоящата политика за защита на данните е актуализирана за последно през декември 2020.

2. Използване на лични данни

2.1 Нашата услуга – създаване на CV

За да получите достъп до нашата услуга, трябва да въведете личните си данни на нашия уебсайт стъпка по стъпка. Когато завършите първата стъпка и продължите напред към следващата стъпка, ние запазваме всичките данни, които вече сте въвели. При първата стъпка ще Ви помолим да ни предоставите следните лични данни:

 • Собствено и фамилно име*;
 • Имейл адрес*;
 • Телефонен номер*;
 • Адрес*;
 • Профилна снимка;
 • Дата и място на раждане;
 • Информация за шофьорска книжка;
 • Националност;
 • Пол;
 • Семейно положение;
 • URL адрес на профила Ви в LinkedIn;
 • URL адрес на всеки уебсайт, който искате да добавите.

Личните данни, отбелязани със звездичка, са ни необходими, за да ви предоставим нашите услуги. Останалата информация е само за попълване на съдържанието на Вашето CV. При следващата стъпка от услугата ни ще Ви помолим да ни предоставите следната информация:

 • Данни за образование, включително обучения, стажове, курсове и сертификати (заедно с информация за институцията и периода на обучение);
 • Данни за трудов стаж, като име на длъжност и работодател;
 • Интереси и извънкласни занимания;
 • Умения и ниво на експертност;
 • Езици.

След въвеждане на посочената по-горе информация потребителят може да избере дизайн на CV в стъпка 3, след което има възможността да се абонира за CVmaker (с опция за моментално анулиране) срещу определена (месечна) сума. Абонаментът за услугата позволява на потребителя многократно да преглежда, изтегля и редактира създаденото CV. В допълнение към това потребителят може да се възползва и от всички други налични функции, като създаване на неограничен брой мотивационни писма, изпращане на кандидатури и търсене на (подходящи) обяви за работа.

2.2 Данни за плащане

За да процедираме успешно заплащането на посочения абонамент, използваме услугите на трети страни, включително (но не само) Adyen, Paypal, Stripe, и Mollie Payments („Доставчици на платежни услуги“). Вие предоставяте данните си за плащане директно на Доставчиците на платежни услуги, а не на CVmaker. Възможно е Доставчиците на платежни услуги да споделят определена информация за Вас (като например данните на банковата Ви сметка), за да можем ние да проверим дали сте платили за услугата ни. Ние никога не получаваме и не съхраняваме данни на кредитни карти. Споменатите Доставчици на платежни услуги са независими администратори на данни и носят отговорност за данните, които обработват във връзка с плащанията на потребителите. За повече информация Ви молим да се запознаете с техните политики за защита на личните данни.

2.3 Имейл маркетинг 

Възможно е да използваме личните Ви данни, за да Ви изпратим информация за нашите последни оферти, новини, продукти или услуги (наричаме това маркетинг).

Ще получавате маркетингови съобщения от нас, в случай че:

 • сте се абонирали да получавате маркетингови съобщения от нас; или
 • сте закупили наши продукти или услуги, без да отбележите, че не искате да получавате маркетингови съобщения, когато сте ни предоставили Вашия имейл адрес.

За да се отпишете от получаването на маркетингови съобщения по всяко време, само трябва да кликнете върху линка за отписване, намиращ се най-отдолу във всеки маркетингов имейл, или просто да се свържете с нас.

Също така ще поискаме изричното Ви съгласие, преди да споделим Вашето CV по сигурен начин с други фирми за набиране на персонал, които да се свържат с Вас относно позиции или възможности, към които можете да имате интерес.

Ще поискаме изричното Ви съгласие, преди да споделим личните Ви данни с трети страни за техните собствени маркетингови цели.

2.4 Други цели на използване на данните

В допълнение към целите, описани по-горе, обработваме личните Ви данни и за следните цели:

 • данни за контакт и данни за CV, чрез които създаваме и/или управляваме Вашия профил.
 • данни за CV, с помощта на които оптимизираме Вашето CV и ползата от нашите услуги.
 • данни за контакт, чрез които се свързваме с потребителите във връзка със сключване и/или изпълнение на договор, и фактуриране.
 • данни за контакт, чрез които свързваме личното CV на потребителя с подходящи обяви за работа, предоставени от трети страни чрез CVmaker, но само ако потребителят е дал съгласие (и е заплатил за услугата). Ще изпращаме на потребителите имейли с обяви за работа, подбрани от нас въз основа на личното им CV.
 • данни за плащане, за да извършим фактуриране.
 • данни за активност на използване, които ни помагат да разрастваме бизнеса ни и/или да подобряваме услугите ни. За повече информация прочетете раздела за Бисквитките по-долу.

3. Споделяне на лични данни

Ние не предоставяме личните Ви данни на трети страни, освен когато това е необходимо за целите на изпълнение на договора, който сме сключили с Вас, или когато е налице законово изискване в този смисъл. Възможно е да споделим данните Ви със следните лица, обработващи лични данни:

 • Доставчици на платежни услуги, каквито са посочените в т. „2.2 Данни за плащане“;
 • Доставчици на ИТ услуги;
 • Платформи за споделяне на отзиви;
 • Услуги за изпращане на имейли;
 • Агенции за проучвания и аналитичен софтуер за подобряване на услугите и уебсайта ни, включително Google Analytics;
 • Платформи за поддръжка на клиенти чрез чат на живо и други.

Обработващите лични данни, с които споделяме Вашите данни, могат да ги използват, за да Ви предоставят услуги от името на CVmaker. Ние не носим отговорност, ако Вие решите да предоставите допълнителни данни на тези лица.

Възможно е да разкрием личните Ви данни на трети страни и при следните обстоятелства:

 • при продаване или купуване на бизнеси или активи, в който случай може да разкрием личните Ви данни на потенциалния продавач или купувач на съответните бизнеси или активи във връзка с осъществяваната сделка;
 • в случай че CV Maker или всичките му активи бъдат придобити от трето лице, като в този случай личните данни за потребителите ни ще бъдат част от прехвърлените активи;
 • в случай че сме обвързани от задължение да разкрием или споделим личните Ви данни по силата на закон, или ако се наложи да предоставим данните на орган на властта, за да подпомогнем разследването на престъпление или нередност; и/или
 • за целите на привеждане в действие и прилагане на правилата на уебсайта ни; или с оглед защитата на правата, собствеността или безопасността на нашето дружество, нашите клиенти и други. Това включва обмена на информация с други дружества и организации за целите на защита от измами и намаляване на кредитния риск.

4. Принципи на обработването на лични данни

Ние обработваме лични данни, за да можем да осъществяваме предоставянето на услугата си – изготвяне на професионално CV, по най-добрия възможен начин. Обработваме лични данни, само когато е налице правно основание за това. Обработваме лични данни на следните основания:

 1. Договор с потребителя: За да изпълним коректно договора, който сте сключили със CVmaker, се налага да обработваме горепосочените лични данни на потребителите. Това включва данни, въведени от потребителите за създаване на CV и съхранявани за тази цел в техния (временен) профил, но също така и данни за плащане. Вижте по-горе.
 2. Законово задължение: В случаите, когато се налага да обработваме лични данни, за да спазим законово или регулаторно задължение. Такова например е задължението ни според данъчното законодателство да пазим определена финансова информация, като фактури за плащане, за срок от седем години.
 3. В случаите, когато обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси и Вашите основни права нямат преимущество пред тези интереси. Такъв интерес е например да Ви изпращаме маркетингови съобщения, когато при регистрацията за нашата услуга не сте заявили, че не искате да получавате такива съобщения. За повече информация прочетете раздела относно маркетинг.
 4. Съгласие: Ще поискаме съгласието на потребителите в случаите, когато обработването на лични данни не може да бъде подведено под нито едно от гореизброените основания. Потребителите могат да оттеглят съгласието си по всяко време, като ни уведомят за това писмено.

5. Срокове за съхранение на данните

Съхраняваме само личните данни, които потребителите въвеждат до Стъпка 2 на нашата услуга. В случай че след това решите да не се абонирате за услугата, CVmaker ще съхранява въведените от Вас данни за срок от максимум един месец след изпращането на втори имейл, в който Ви питаме дали желаете да завършите Вашето CV и да сключите абонамент. Ако не отговорите или отговорите отрицателно на имейла, личните Ви данни ще бъдат изтрити след един месец. В случай че решите да сключите абонамент, ще съхраняваме личните Ви данни, докато ни уведомите, че желаете да ги изтрием (като ни посочите за кои данни става въпрос). Една година след последния път, в който сте използвали активно нашата услуга, ще Ви изпратим съобщение, чрез което ще Ви запитаме дали желаете да продължим да съхраняваме данните. Имайте предвид, че е възможно да съхраняваме данните Ви за по-дълъг срок в случай на постъпила жалба или при основателни съмнения, че може да възникне съдебен спор във връзка с отношенията ни с Вас. В случай че не отговорите на последния ни имейл, ще изтрием данните Ви след един месец от изпращането му. Имайте предвид, че сме задължени да съхраняваме административни лични данни, като фактури, платежни разписки и заявки за поръчки, за срок от 7 години.

6. Бисквитки

Бисквитките са малки и прости текстови файлове, които се записват и съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато използвате нашия уебсайт. Тъй като се стремим да гарантираме неприкосновеността на личното Ви пространство, но и да направим всяко следващо посещение на уебсайта ни по-лесно и гладко, смятаме, че е важно да знаете защо използваме бисквитки. Използването на бисквитки премахва нуждата да въвеждате една и съща информация всеки път, като Ви позволява например да довършите вече започнато CV на по-късен етап. Освен това бисквитките ни помагат да разберем как използвате уебсайта ни и как можем да го направим по-удобен за потребителите. Също така има и бисквитки, които се използват (от трети лица) за целите на маркетинг или анализиране на данни, като третите лица, които ги управляват, са отговорни за обработването на лични данни във връзка с тези бисквитки.

6.1 Настройки на бисквитките

Ако искате да можете да използвате уебсайта ни пълноценно, трябва да приемете използването на бисквитки. Можете да направите това, като кликнете „Приеми“ върху известието за бисквитки, което ще се появи на екрана Ви при първото посещение на нашия уебсайт. Уверяваме Ви, че сме изключително внимателни с данните, които събираме за Вас. За повече информация относно бисквитките, които използваме, и как да промените настройките на бисквитките можете да посетите нашата страница „Бисквитки“.

6.2 Функционални бисквитки

Поставяме функционални бисквитки, за да гарантираме оптималното функциониране на уебсайта ни. Те са необходими за (правилното) функциониране на уебсайта. Например, не е необходимо да въвеждате едни и същи данни отново и отново, когато създавате Вашето CV. Освен това тези бисквитки гарантират, че уебсайта се натоварва равномерно и продължава да функционира бързо и правилно. Функционалните бисквитки, поставени от трети страни, включват: Postmark Postmark е доставчикът на нашата имейл услуга. Всички имейли, изпратени от CVmaker, всъщност се изпращат от Postmark. Използваме Postmark, за да сме сигурни, че всички (важни) имейли достигат до Вашата входяща поща. Сключили сме споразумение за обработване на данни с Postmark. За да предостави услугите си, Postmark получава имейл адреси от потребителите и съдържание за имейлите от CVmaker. Postmark никога няма да използва тази информация за собствени цели. Всички лични данни се съхраняват по сигурен начин от Postmark. Postmark не поставя бисквитки по време на посещенията Ви на уебсайта, а само използва (проследяващи) бисквитки в изпратените имейли и други технологии, които позволяват да се разбере кога имейлите се отварят и прочитат, както и от какво местоположение по IP адрес. Тези данни се съхраняват в САЩ (според принципите на правната рамка „Щит за личните данни“) и се изтриват след 60 дни. Можете да намерите повече информация за обработването на тези данни в Политиката за защита на личните данни на Postmark.

6.3 Аналитични бисквитки

Чрез аналитичните бисквитки събираме статистически данни и информация (с помощта на трети страни) за това как се използва нашия уебсайт. Като измерваме честотата на използване на уебсайта, можем постоянно да го оптимизираме, за да бъде по-удобен за потребителите. Аналитичните бисквитки например ни дават информация за броя посетители на уебсайта, както и за продължителността на посещенията им. Част от съхраняваните данни в тази връзка включват:

 • IP адрес (анонимизиран);
 • Технически характеристики, като например вида на използвания браузър (например: Google Chrome, Safari, Firefox), резолюцията на екрана, предпочитания език и какво устройство използвате;
 • Поведение на сърфиране и прехвърляне на страниците и цялостно използване на уебсайта;
 • Кои страници на уебсайта посещавате и от коя страница сте дошли на уебсайта.

Аналитичните бисквитки, поставени от трети страни, включват:

Google Analytics С помощта на Google Analytics измерваме как изпозвате уебсайта ни, както споменахме по-горе. Сключили сме споразумение за обработване на данни с Google. Google не споделя (анонимни) данни с трети страни. Тези бисквитки се изтриват автоматично след максимален срок от 2 години. Можете да намерите повече информация за обработването на тези данни в Политиката за защита на личните данни на Google.

Hotjar С помощта Hotjar измерваме анонимно поведението Ви при кликване и превъртане на страници. Тази информация ни позволява да откриваме грешки на уебсайта и да го подобряваме, както и да повишаваме качеството на нашите услуги. Сключили сме споразумение за обработване на данни с Hotjar. Hotjar не споделя (анонимни) данни с трети страни. Тези бисквитки се изтриват автоматично след максимален срок от 1 годинa. Можете да намерите повече информация за обработването на тези данни в Политиката за защита на личните данни на Hotjar.

Tawk Tawk предоставя услуги за чат комуникация. CVmaker събира единствено данните за контакт на участника в чата и съдържанието на разговорите. Използваме тази информация, за да Ви окажем съдействие, когато се свържете с нас чрез нашия чат на живо. Тези данни се съхраняват в САЩ и се изтриват след 30 дни. Tawk не споделя (анонимни) данни с трети страни. Можете да намерите повече информация за обработването на тези данни в Политиката за защита на личните данни на Tawk.

Tapffiliate Този доставчик на услуги може да постави бисквитка, чрез която се установява дали сте дошли на уебсайта ни от уебсайта на наш партньор. Тези данни се използват, за да се разбере коя кампания е провокирала Вашето посещение на уебсайта ни. Tapfilliate не споделя (анонимни) данни с трети страни. Тези бисквитки се изтриват автоматично след максимален срок от 90 дни. Можете да намерите повече информация за обработването на тези данни в Политиката за защита на личните данни на Tapfilliate.

6.4 Маркетингови бисквитки

Поставяме тези бисквитки с цел маркетинг. По този начин можем да Ви изпращаме персонализирани оферти чрез партньорските ни уебсайтове и през социалните мрежи. Маркетинговите бисквитки, поставени от трети страни, включват:

Google Remarketing and DoubleClick Тези бисквитки следят кои страници разглеждате и така ни помагат да Ви показваме подходящи реклами на (партньорските ни) уебсайтове. Също така ни дават възможност да следим дали кликвате върху рекламите и дали правите поръчки, след като видите или кликнете върху реклама. По този начин се уверяваме, че няма да пропуснете персонализирани оферти и не Ви показваме реклами, от които не се интересувате. Google понякога споделя анонимни данни с трети страни. Тези бисквитки се изтриват автоматично след максимален срок от 2 години. Можете да намерите повече информация за обработването на тези данни в Политиката за защита на личните данни на Google.

Microsoft Advertising Тези бисквитки следят кои страници разглеждате и така ни помагат да Ви показваме подходящи реклами на (партньорските ни) уебсайтове. Също така ни дават възможност да следим дали кликвате върху рекламите и дали правите поръчки, след като видите или кликнете върху реклама. По този начин се уверяваме, че няма да пропуснете персонализирани оферти и не Ви показваме реклами, от които не се интересувате. Microsoft понякога споделя анонимни данни с трети страни. Тези бисквитки се изтриват автоматично след максимален срок от 90 дни. Можете да намерите повече информация за обработването на тези данни в Политиката за защита на личните данни на Microsoft.

Facebook Тези бисквитки следят кои страници разглеждате и така ни помагат да Ви показваме подходящи реклами във Facebook. По този начин се уверяваме, че няма да пропуснете персонализирани оферти и не Ви показваме реклами, от които не се интересувате. Facebook не споделя анонимни данни с трети страни. Тези бисквитки се изтриват автоматично след максимален срок от 2 години. Можете да намерите повече информация за обработването на тези данни в Политиката за защита на личните данни на Facebook.

Pinterest Тези бисквитки следят кои страници разглеждате и така ни помагат да Ви показваме подходящи реклами в Pinterest. По този начин се уверяваме, че няма да пропуснете персонализирани оферти и не Ви показваме реклами, от които не се интересувате. Pinterest не споделя анонимни данни с трети страни. Тези бисквитки се изтриват автоматично след максимален срок от 1 година. Можете да намерите повече информация за обработването на тези данни в Политиката за защита на личните данни на Pinterest.

6.5 Изтриване или деактивиране на бисквитките

Разбира се, винаги можете да изтриете или деактивирате нашите бисквитки. Също така можете да деактивирате използването на JavaScript, но имайте предвид, че уебсайтът ни вероятно няма да работи оптимално без него. По-долу ще намерите инструкции как да деактивирате или изтриете бисквитките в най-често използваните браузъри:

7. Международни трансфери на данни и сигурност и защита на личните данни

Възможно е да прехвърлим Ваши лични данни извън Обединеното Кралство (“UK”) и Европейската икономическа зона („ЕИЗ“). Винаги когато прехвърляме Ваши лични данни извън UK и ЕИЗ, се уверяваме, че спрямо данните ще бъде приложена сходна степен на защита, като се стремим в почти всички случаи да осигурим поне една от следните гаранции:

 • предаваме личните Ви данни само на държави, за които Европейската комисия (в случаите на прехвърляния извън ЕИЗ) или Службата на комисаря по информацията (ICO –  в случаите на прехвърляния извън UK) e установила, че осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни; и/или
 • когато използваме конкретни доставчици на услуги, подписваме специални договори, одобрени от Европейската комисия (в случаите на прехвърляния извън ЕИЗ) или Службата на комисаря по информацията (ICO –  в случаите на прехвърляния извън UK), по силата на които личните данни се ползват със същото ниво на защита, както в Европа.

В случай че са необходими допълнителни гаранции при прехвърлянето на данни от ЕИЗ към UK или обратно в резултат на излизането на UK от Европейския съюз, ще направим нужното, за да ги въведем.

CVmaker предприема всички възможни мерки за защита и внимателно обработване на Вашите данни. За целта сме въвели подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите данни. Използваме SSL технология за криптиране при прехвърлянето на чувствителна информация или лични данни към нас, като например пароли на профили или други идентифициращи данни, свързани с плащания. Също така всяка чувствителна информация, която съхраняваме, е криптирана. До тази информация имат достъп само тези наши служители, които работят с нея в рамките на своите задължения. Въпреки всичките мерки за сигурност, които сме предприели, бихме искали да подчертаем, че няма как да бъде дадена абсолютна гаранция за защита на личните данни при тяхното прехвърляне или съхраняване чрез интернет.

8. Права на потребителите

Потребителите имат право да получат достъп и да променят (когато има причина за това) личните данни, които събираме от тях. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни. В определени случаи потребителите могат да поискат от нас да ограничим, изменим, предадем или прехвърлим обработването на друг администратор, или да го преустановим спрямо личните им данни. Това може да бъде осъществено чрез подаване на искане в този смисъл до [email protected]. Потребителите ще получат информация за обработваните лични данни или отговор на искането си в рамките на един месец. Личните данни могат да бъдат изтрити и чрез кликване на бутона „Изтриване на данни“, който фигурира в нашите имейли. Право на подаване на жалба: Потребителите могат да подадат жалба във връзка с обработването на техни лични данни. Ако CVmaker не се съобрази с искането за достъп, коригиране, възражение, ограничаване, изтриване или предаване на лични данни, може да бъде изпратена жалба до холандския регулаторен орган за защита на личните данни на телефон + 3188-1805 250 или чрез онлайн формата на холандския регулаторен орган за защита на личните данни.

8. Отказ от отговорност

Настоящата политика за защита на личните данни не се прилага по отношение на уебсайтове-трети страни, които са свързани с този уебсайт посредством линкове. Ние не носим отговорност за обработването на лични данни от тези трети страни. С оглед на това Ви препоръчваме да прочетете политиките за защита на лични данни на тези уебсайтове, преди да ги използвате.

Не носим отговорност за вреди, произтекли от неправомерен достъп до компютри или файлове, осъществен от трети страни; от вируси, разпространени чрез реклами или; от други незаконосъобразни файлове или програми.

9. Въпроси и жалби

При въпроси относно настоящата политика за защита на личните данни и/или относно начина, по който използваме лични данни, молим да се свържете с нас на: CVmaker B.V.  Piet Heinkade 221 1019 HM Amsterdam The Netherlands CoC: 70894027 Имейл адрес: [email protected] Изменения на политиката за защита на личните данни От време на време можем да променяме настоящата политика за защита на личните данни, като ще публикуваме актуална версия на уебсайта. Поради тази причина Ви препоръчваме да преглеждате уебсайта периодично. Настоящата политика се регулира от приложимото холандско законодателство.

Повече от 112,872 клиенти вече са си направили CV

CV maker ви позволява да си направите уникално и професионално CV в рамките на 15 минути.

Създаване на CV

Шансовете ви за намиране на работа ще се увеличат с 65%