Как да напишете автобиография на английски език

Мечтаете да работите зад граница, но не знаете как да напишете своята автобиография на английски език? А може би се интересувате от чуждестранна компания и целта Ви е да изградите кариера в нея?

За да спестите време, винаги можете да използвате CVmaker. Това е лесен за използване онлайн конструктор за автобиография с автоматичен превод. Всичко, което трябва да направите е да промените езика на английски.

Всяка страна има свои собствени обичаи. Търсенето на работа в чужбина е различно от търсенето на работа в собствената ни родина – то е сложно, има културни различия и за да можете да работите извън страната си, трябва да умеете да се адаптирате не само към изискванията на работодателя, но и към тези на държавата.

Първата стъпка към намиране на мечтаната работа в чужбина е да се запознаете с компанията и да си набавите информация за нейната история, дейности и корпоративна култура. След това, взимайки всичко това под внимание, трябва да подготвите и добра автобиография.

В тази статия ще Ви разкажем на какво трябва да обърнете внимание, когато подготвяте резюмето си на английски език, а също така ще споделим съвети и тълкования на често срещани фрази.

Английският е основният език на много международни компании и ако възнамерявате да работите в такава компания, трябва да подготвите безупречно CV на английски език. Това се прави с цел да покажете, че можете да владеете този език на необходимото ниво. Необходимо е да преведете автобиографията си от български на английски и леко да я модифицирате, за да може да отговаря на изискванията на английско говорещите страни.

Съкращението CV идва от английската фраза „автобиография“. В момента тя се използва широко на английски език, главно в Обединеното Кралство, Ирландия и Нова Зеландия. Терминът „лична биография“ или просто „резюме“ се използва по-рядко съответно в Съединените щати и Канада. В други страни тези определения се използват взаимнозаменяемо.

Създайте своето професионално автобиография сега

И така, каква е разликата между английските и българските автобиографии

Има редица разлики между английските и българските автобиографии. Не се притеснявайте, сега ще ги разберем заедно, за да можете с лекота да направите своето резюме.

Какво не трябва да се добавя към английската автобиография (освен ако работодателят не го изисква)

 1. Снимка
 2. Текуща информация, дата на раждане, семейно положение и пол на кандидата
  Защо? Факт е че повечето английско говорещи държави са приели закони за борба с дискриминацията и работодателите са длъжни да дават на всички кандидати равни права, независимо от външния им вид, цвета на кожата или възрастта им.

Какви елементи трябва да има в английската автобиография.

Информация за контакт (Personal Details)

В английските автобиографии обикновено се споменават минимално количество лични данни, освен ако в длъжностната характеристика не е посочено че трябва да бъдат представени допълнително такива. Често пъти са достатъчни следните данни: име и фамилия, град/държава на пребиваване, номер на мобилен телефон, имейл адрес, както и лична уеб страница (например профил в LinkedIn, ако има такъв)

Речник за писане на раздел "Информация за контакт"

 • Лични данни - personal, personal details
 • Имe – first name
 • Фамилия – surname, last name, family-name
 • Електронна поща – email, email address
 • Телефонен номер – telephone, telephone number
 • Местоположение, град - place of residence, city, town
 • Адрес – address
 • Пощенски код – postal code, zip code
 • Име на улицата – street name, road name
 • Рождена дата – date of birth, birth date
 • Местоположение – Place of birth, birthplace
 • Пол – gender sex
 • Семейно положение – marital status
 • Националност – nationality

Създайте своето професионално автобиография сега

Профил – (Personal Statement, Personal Profile, CV Profile)

Профилът е неразделна част от английската автобиография. Това е уводната част, която идва в началото, веднага след личната информация. Тук можете да разкажете на автора за себе си, своите знания, умения и способности. В случай, че имате малък опит, трябва да се фокусирате към този раздел – Лично изявление или Личен опит и да го направите възможно най-дълъг и добре оформен. По-опитните кандидати се насърчават да използват заглавието на CV Profile и да се ограничат до кратко описание.

Речник за писане на текст на профил

 • Готов/а за нови знания – eager to learn, curious, studious
 • Представителен/а – representative
 • Мотивиран/а – motivated, eager
 • Отдаден/а – dedicated, committed
 • Опитен/а – experienced
 • Характеристики, личностни качества – characteristics, personal traits
 • Фокусиран/а – focus points, priorities
 • Впечатляващ/а – impressive
 • Притежаващ/а лидерски качества - leadership, taking the lead, give direction, manage, to run
 • Общителен/а - communicative, having strong communicative skills
 • Устойчив/а на стрес - stress-proof, stress-resistant, able to work under pressure
 • Амбициозен/а към постигане на добри резултати - result oriented, focus on results
 • Надежден/а - reliable, trustworthy
 • Уверен/а – confident
 • С подход към клиента - client-friendly, customer-oriented
 • Компетентен/а – knowledgeable
 • Обучен/а в – trained in
 • Квалифициран/а в – skilled at
 • Експерт в – expert in
 • Незаменим/а – irreplaceable

Опит в работата (Work Experience)

Изисква се да се напише в обратен хронологичен ред (т.е. най-новата Ви работа трябва да е в най-горната част на списъка) с начална и крайна дата. При положение че сте студент или дипломиран специалист, търсейки първата си работна позиция, можете да опишете своя стаж. Обобщете своите отговорности и се опитайте да се съсредоточите върху резултатите от ежедневните си задължения и постижения.

Речник за писане в раздел "Трудов опит"

Трудов стаж - work experience, career summary, work history

 • Длъжности – role, position
 • Настояща работа - present, current position, “year / date” onwards
 • Описание на работата - outline, role description / summary
 • Отговорности - responsibilities, key responsibilities
 • Постижения - achievements, accomplishments
 • Свързано с - involved with
 • Допринасяне с - contribute to
 • Координация с - coordinate
 • Организиране на – organize
 • Ръководене на – orchestrate
 • Отговорност за – to be in charge of

Образование и квалификации (Education and Qualifications)

Посочете имената на учебните заведения и получените квалификации. По принцип разделът „Образование“ е по-труден за превод, тъй като в различните страни образователните системи са различни. Разликите съществуват не само в етапите, но и в броя на годините на обучение. Понякога е невъзможно да се намери точния еквивалент на определена специалност или степен на образование на английски език. В такива случай се избира най-близката опция. По-долу е даден преглед за най-често използваните термини.

 • Начално училище – Primary school
 • Средно училище - Secondary School / High School
 • Колеж – College
 • Ваканционно училище - Vocational school
 • Университет – University
 • Диплома за бакалавър - Bachelor diploma
 • Диплома за магистратура – Master diploma

В английско говорещите страни бакалавърските и магистърските степени се делят на два вида: бакалавър/магистър по хуманитарните науки (бакалавър/магистър по изкуства) и бакалавър/магистър на науките (бакалавър/магистър по точни и естествени науки).

Езици (Languages)

Избройте езиците, които говорите, и посочете тяхното ниво. Когато пишете автобиография на английски, не забравяйте да включите родния си език. На английски език нивото на владеене често се обозначава с букви. Има следните нива:

English Basic User (Начално ниво):

 • A1 - beginner / начално
 • A2 - elementary, pre-intermediate / основно, под средното

English Independent User (Самостоятелно обучение)

 • B1 - intermediate / средно
 • B2 - upper intermediate, post-intermediate / висше средно

Proficient English User (Свободно владеене):

 • C1 - advanced / напреднал
 • C2 - proficient, nearly native-speaker level / професионално, местно ниво. Често необходимото езиково ниво е посочено директно в длъжностната характеристика. Ако не знаете кое ниво да изберете, направете онлайн тест, за да определите своето.

Речник за писане на раздел „Езици“

 • Владеене за езици, езици - language skills, languages
 • Майчин език - mother tongue, native language, native speaker
 • Говорещ езика свободно - fluent, near native
 • Много добро ниво - proficient, advanced, near native
 • Добро - intermediate
 • Основно - basic, elementary
 • Четене - reading
 • Писане - written language, writing
 • Говорене - spoken language, speaking, verbal communication

Умения (Skills)

 • Комуникация – communication
 • Работа в екип – teamwork
 • Умение за решаване на проблеми – problem solving
 • Лидерство – leadership
 • Организираност - organization
 • Устойчивост при стрес – способност за работа под напрежение
 • Умения при работа с компютър и специализирани програми - computer and software skills.
  Избройте всички компютърни програми, които знаете как да използвате и които ще Ви бъдат полезни в работата, която искате, като например MS Office.
 • Шофьорска книжка – driving license

Създайте своето професионално автобиография сега

Интереси или хобита - (Interests / Hobbies)

Добре написан раздел за хоби ще покаже, че сте организиран човек и ще предостави на работодателите полезна информация за вашата личност. Това ще им позволи да определят колко добре се вписвате в тяхната култура.

Как да напишем добра автобиография на английски? Ето няколко съвета:

 1. Като всеки официален документ, автобиографията трябва да е граматически и правописно правилна. Важен е и дизайнът, който ще помогне да се открои и да привлече вниманието на работодателя.
 2. Концентрирайте се върху постиженията си – това ще Ви покаже като човек, който умее да прави нещо полезно за компанията. Например, организирайте колективно събитие, което ще доведе до подобрена комуникация на служителите в офиса.
 3. Яснота и структура. Когато пишете автобиография, се уверете, че целият текст е четлив, важните точки са подчертани и цялостният вид на автобиографията е приятен за окото. Можете да маркирате заглавията и дори да използвате различен цвят.
 4. Дължина на възобновяването. В Обединеното кралство, както и в Русия, се препоръчват максимум две страници. В Съединените щати максимумът е една страница. Моля, имайте предвид, че на тази страница трябва да посочите само опита и качествата, които са подходящи за желаната позиция.
 5. Запомнете: ако изпращате автобиографията си по имейл, изберете PDF формат – по този начин работодателят ще я получи в същия вид, в който сте я изпратили, без загуба на формат.

Когато съставяте автобиография, както и мотивационни писма на английски, следните думи и фрази ще Ви бъдат полезни:

 • Кандидатствам - to apply, apply for
 • Курс, обучение – course, training
 • Сертификат – certificate
 • Умения – skills
 • Спомагателни дейности (особено извънкласни дейности по време на обучение) - extracurricular activity, activities
 • Интереси – interests
 • Работодател - employer
 • Работник - employee
 • Компания/фирма - company culture, corporate culture

Разпространени професии

 • Касиер - cashier, checkout girl / boy
 • Мениджър по продажби - sales representative, sales employee
 • Товарач - stock clerk, shelf stacker
 • Специалист по обслужване на клиенти - customer service representative, customer service agent
 • Шофьор - driver
 • Туристически агент - hospitality
 • Сервитьор - сервитьорка / waitress
 • Строител - construction worker, builder
 • Дърводелец - carpenter
 • Механик - mechanic

По-долу ще намерите съставител на автобиография, който ще направи създаването на резюме на английски език лесно. Всичко, което трябва да направите, е да промените езика.

Надяваме се, че нашите съвети ще Ви помогнат да напишете автобиографията си на английски и да намерите мечтаната работа!

Свързани статии

Повече от 112,872 клиенти вече са си направили CV

CV maker ви позволява да си направите уникално и професионално CV в рамките на 15 минути.

Създаване на CV

Шансовете ви за намиране на работа ще се увеличат с 65%