Какво да включите в раздела „Трудов стаж“ в CV-то си

Вече многократно кандидатствате за работа без особен успех, тъй като все още никой не се е свързал с Вас за интервю? Вероятно вече се питате дали разделът „Трудов стаж“ в CV-то Ви отразява достатъчно добре уменията Ви. Възможно ли е, докато го чете, мениджърът по набиране на персонал да остане с впечатлението, че сте като всички останали – просто вършите поставените задачи, без да имате лични постижения?

Създайте своето професионално CV сега

Във всеки случай екипът на CV Maker вярва, че е време да актуализирате информацията в този раздел, за да имате предимство пред останалите кандидати. Нашият CV Builder, чрез който можете да избирате сред над 20 професионални шаблона, Ви позволява лесно да създадете CV, което точно да отразява целите Ви за мечтаната работа.

Що се отнася до Вашия трудов стаж в CV-то, много добре разбираме, че докато някои имат солиден опит зад гърба си, други са работили само на една или две работни позиции, докато трети тепърва стъпват на трудовия пазар. Независимо в кое от трите положения се намирате, тази статия ще Ви помогне да подчертаете работните си постижения, да изредите необходимите ежедневни задължения и да включите допълнителния си опит във Вашата автобиография, така че да впечатлите този, който я чете.

В допълнение, когато съставяте раздела „Трудов стаж“, трябва да имате предвид следните две неща:

 • Ако сте участвали като доброволец в проекти, ако сте били стажант или нает на краткосрочен проект някъде, създайте нов раздел със заглавие „Допълнителен опит“, където да опишете тази информация.
 • Трудовият Ви стаж трябва да отразява баланса между Вашите задължения и постижения на работа.

Започнете с настоящата си или най-скорошната си работна позиция

Повечето работодатели искат да разберат какво последно сте работили, за да знаят кои умения са Ви най-пресни, затова е препоръчително да започнете с последната си или настояща позиция и да продължите да изреждате в обратен ред останалите длъжности, на които сте работили.

Когато описвате задълженията си на всяко работно място, вземете под внимание изискванията в обявата за работа и покажете, че имате необходимия опит. Ако нямате опит или той е твърде ограничен, тогава подчертайте Вашите квалификации и разгледайте тук как да напишете CV без опит.

Бъдете кратки и ясни

Препоръчваме Ви да не изброявате опита си в работата в подточки, а по-скоро да използвате пълни изречения, за да направите автобиографията си информативна и лесна за четене. Отидете на обявата за работа и отбележете онези ключови думи, които съотвестват на Вашия опит, след което ги адаптирайте в изреченията.

Не правете грешката просто да ги копирате от обявата и да ги поставите в CV-то си, тъй като това ще изглежда доста съмнително за работодателя. Можете да ги видоизмените малко и да ги включите в описанието на работната си длъжност или на ключовите си постижения на работа.

Приспособете трудовия си стаж към Вашите цели в кариерата

Избройте придобитите знания и умения, подходящи за кариерните Ви цели, като се уверите, че те отговарят на работата, за която кандидатствате. Опишете това по впечатляващ начин, като същевременно се уверите, че можете да подкрепите твърденията си с факти по време на интервюто.

Персонализирането на автобиография Ви ще Ви помогне да получите първото си интервю, където след това ще трябва да докажете подробно ключовите си задължения и постижения, така че да уверите работодателя, че написаното в CV-то Ви не са само „голи твърдения“.

Създайте своето професионално CV сега

Разделете задълженията от постиженията си

Ключът към писането на страхотна длъжностна характеристика в раздел „Трудов стаж“ е да покажете какво сте вършили спрямо онова, което сте постигнали. Ежедневните Ви задължения трябва да бъдат обяснени в четири до шест реда с цели изречения. Освен това винаги трябва да започват с глагол, показващ активно действие. (Вижте примерите в края на статията).

Избройте измеримите постижения

След като напишете ежедневните си задължения, избройте като подточки две-три Ваши ключови постижения. Те ще имат най-голяма стойност, когато са измерими, демонстрират какво сте направили и какъв е резултатът или положителното въздействие от това. Те също трябва да започват с активен глагол за действие като увеличих, развих, разрастнах, създадох, започнах.

Включете само годините

За по-лесно четене е по-добре да посочите само годините. Това е друга стратегия, използвана с цел да се скрият по-кратките периоди без работа или краткосрочен стаж.

Ако имате повече краткосрочни позиции, бихте могли да ги преместите в раздела „Допълнителен опит“, ако счетете, че те по някакъв начин биха спомогнали за наемането Ви на работа. Друга възможност е да изброите само най-новите и/или приложими позиции. Това е много важно, тъй като специалистите по подбор на персонал обикновено филтрират автобиографиите по определени заглавия.

Използвайте външни ресурси, за да създадете перфектната длъжностна характеристика

Вероятно първият Ви подтик ще е да изброите всички възможни задачи и задължения, които сте имали на предишната си работна позиция, но това може да се окаже пагубно при търсенето на работа. Не забравяйте, че CV-то Ви трябва оптимално да съответства на Вашите кариерни цели.

Препоръчваме Ви да направите предварително проучване, за да си изясните изискванията за работа и да можете да включите предишните си задължения, които им съответстват. Това от своя страна ще покаже на специалиста по подбор, че сте си направили труда да проучите нещата и сте подходящият кандидат за работата.

Уверете се, че пишете всяка длъжностна характеристика с еднакъв стил

Това се отнася не само за длъжностната Ви характеристика, но и за цялото CV. Ако решите да посочвате само години, трябва да сте сигурни, че го правите за всички останали работни места. Същото важи и за стила на писане – в крайна сметка това е професионален документ.

Трябва да избягвате правописните и граматически грешки, затова внимателно проверете CV-то си, прекарайте го през онлайн редактор и го дайте на приятел, който да го прегледа. Имайте предвид също, че служебните задължения в текущата Ви позиция трябва да бъдат написани в сегашно време. Използвайте еднакво форматиране за всичките си минали длъжности.

Примери за трудов стаж в CV-то

Пример за стаж в сферата „Обслужване на клиенти“ Ръководител екип за обслужване на клиенти | Толедо ООД, Казанлък | 2016 г. - до сега

Ръководя, мотивирам и управлявам екип от 15 човека в отдел „Обслужване на клиенти“, който предоставя ефективна краткосрочна застрахователна помощ на бизнес клиенти. Всеки ден следя ефективността на екипа и изготвям ежедневни, седмични и месечни отчети за ръководството. Поддържам връзка с останалите отдели за ефективно решаване на проблеми и присъствам на стратегически събрания с цел начертаване на напредъка и визията на компанията.

 • Проведох обучение на екипа, което повиши морала и подобри резултатите на удовлетвореност на клиентите със 70%.
 • Намалих броя на неразрешените заявки, като инициирах ежедневни корекции от страна на екипа.
 • Награден съм с годишната награда за отлично обслужване на клиентите на фирмата през 2019 г. и 2020 г.
Пример за стаж в сферата „Разработка на софтуер“ Разработчик за Android | MSC Group, София | 2015 г. – до сега

Подпомагам старши разработчиците на софтуер в различни етапи от разработката на софтуер: от събиране на информация за изискванията и разширенията до изграждане на Android приложение. Извършвам тестване, за да гарантирам точното и навременно внедряване с помощта на API на Java, Android Studio, MySQL и Restful. Сътруднича с многофункционални екипи за изготвяне на отчети и помагам с кодовете, дизайна и оформлението на приложенията според спецификациите на компанията/клиента.

 • Спомогнах за разработването на персонализиран API с помощта на приставки за YouTube и създаване на видео.
 • Създадох Git-hub връзки и свързах членове/клиенти на групата.
Пример за стаж в сферата „Маркетинг мениджмънт“ Маркетинг мениджър | Cyanca ООД | Пловдив, 2018 - 2022 г

Ръководих маркетингов екип от шестима души, занимавах се със стратегическо планиране и носих отговорност за шестцифрен бюджет на екипа. Проектирах маркетингови кампании от самото начало до успешното им приключване, включително анализ на трендовете, докладване и непрекъснато подобряване на процеса. Поех директен ангажимент към заинтересованите страни със маркетингови партньори в сферите съдържание, връзки с обществеността и събития за дигитален маркетинг.

 • Изпълних стратегически маркетингови планове за привличане на потенциални клиенти.
 • Прегрупирах сегашния пазар чрез стратегическо планиране в рамките на бюджета за изпълнение на висящите проектите.

Какво включва разделът „Допълнителен опит“?

Всичко, което включвате в автобиографията си, трябва да съответства на работата, за която кандидатствате. Да предположим, че сте имали странична работа или сте работили краткосрочно, например стаж или доброволческа инициатива. В такъв случай Ви съветваме да включите това в нов раздел, озаглавен „Допълнителен опит“, без да включвате дати към него.

Автобиографията не трябва да надвишава две страници и един от начините да се гарантира това е стратегически да включите само подходящия и скорошен трудов стаж, а останалото да преместите в раздела „Допълнителен опит“. По този начин не се отказвате изцяло от информацията и можете да покажете дейности, които сте извършвали в миналото, както и няколко ключови постижения в тях.

Така ще създадете тема за разговор в интервюто, но бъдете уверени, че информацията е достатъчно уместна и не е остаряла.

Примери за раздела „Допълнителен опит”

Пример за допълнителен опит в сферата „Машинно инженерство“ Младши машинен инженер | Design Partnership ООД, Плевен
 • Помагах на старши машинния инженер в проектирането и моделирането на сегмент от мрежата за топла и студена вода в мащабен мултифункционален проект.
 • Получих признание за добре проектирани чертежи на AutoCad и бях избран да представя проекта пред клиенти.
Пример за допълнителен опит в сферата на продажбите Помощник по продажбите |Лидъл, Велико Търново
 • Получил наградата „Най-добър служител на годината“ за провеждане на обучение за продажби и за повишаване ефективността на новите служители.
 • Спестявах на магазина приблизително по 20 хиляди лева годишно, като откривах и докладвах редица фалшиви артикули, доставени от нов доставчик.

Пример за допълнителен опит в сферата на науките

 • Стажант Инженер на данни | VMware, Самоков
 • Стажант по софтуерно инженерство на Synopsys с пълен стек | Microwave, Пловдив

Създайте своето професионално CV сега

Свързани статии

Повече от 112,872 клиенти вече са си направили CV

CV maker ви позволява да си направите уникално и професионално CV в рамките на 15 минути.

Създаване на CV

Шансовете ви за намиране на работа ще се увеличат с 65%