Постиженията в автобиографията Ви: Съвети и примери

Постиженията в автобиографията са важен раздел, който не бива да пропускате, ако искате да изпъкнете пред останалите. Те подчертават способността Ви да използвате качествата си така, че да постигнете реални резултати. За разлика от изброяването на определени отговорности и задължения, постижението разкрива осъществяване на конкретна цел и дава повече точки при оценката на кандидата.

Създайте своето професионално CV сега

Ако се поставите на мястото на служителя от отдел „Човешки ресурси“, вероятно бихте обърнали по-специално внимание на автобиография, в която освен че са включени баналните ежедневни задължения и отговорности, подчертава и определени постижения и награди. Тези неща със сигурност оставят позитивно впечатление и са причина такова CV да бъде отделено от общия куп за допълнително разглеждане.

Независимо какъв е досегашният Ви опит, едно добре написано CV ще Ви даде възможност да покажете, че бихте могли да бъдете ценен кадър във фирмата, в която кандидатствате, ако включите свои постижения или дори едно постижение в автобиографията си.

Каква е разликата между награда, достижение и постижение в автобиографията?

Въпреки че тези термини са доста сходни по значение, CVMaker Ви препоръчва да разделите наградите, достиженията и постиженията в отделни раздели. В зависимост от досегашния Ви опит и цели в кариерата, именно най-доброто представяне на Вашите постижения ще отличи Вашата автобиография от тази на останалите. Следователно, можете да включите следните три раздела в CV-то си:

 • Постижения: Това са значими постижения или измерими резултати във всяка работа и биха могли да се внедрят в други подходящи раздели, като образование и трудов стаж, или като самостоятелен раздел.
 • Достижения: Обикновено този раздел се отнася за хора с по-голям стаж и опит, тъй като трябва да съдържа успешно изпълнени цели.
 • Награди: Наградите са признание на Вашите постижения и трябва да им отделите специално място в автобиографията си.

Например:
Образование:
Магистратура по специалност „Българска филология“
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
2010 – 2015 г.

Постижения: Отличен успех с обща оценка Отличен 5.75 за всички години на обучение.

Награди: Втора награда за кратък разказ на Конкурса за млад писател (2014 г.)

Трудов стаж:

Учител по български език и литература в ОУ „Христо Ботев“, гр. Шумен

2016 – 2022 г.

Достижения: 3 поредни години учениците ми от 7-ми клас са с най-високи резултати в града на външно оценяване.

Разбира се, ако Вашите постижения, достижения или награди са повече на брой, бихте могли да ги изброите в отделен раздел.

Създайте своето професионално CV сега

Постижения в автобиографията

Хората могат да имат различно виждане за това какво е постижение, но при всички случаи то трябва да е измеримо, доказуемо и да съответства на Вашата сфера на дейност и образование. Например, когато пишете накратко какви са били Вашите задължения и отговорности на предното Ви работно място, бихте могли да добавите и едно-две постижения, които ще ви отличат от останалите кандидати за същото място.

Например:
Трудов стаж:
Продавач-консултант в магазин CBA, гр. Варна
2018 – 2021 г.
Постижение: През 2020 г. съм избран за „Служител на годината“.

Тук можете да намерите повече информация за това как се пише автобиография за служител в отдел „Обслужване на клиенти“.

Как да опишем нашите постижения в автобиографията си?

Експертите от CVMaker препоръчват да се опитате да съпоставите онова, което сте вършили с това, което сте постигнали и по възможност да направите това в цялата автобиография. Ако постиженията и наградите Ви са много, можете да ги изброите в отделен раздел, специално посветен за тях. Ако не се сещате за някакви отличителни постижения, които бихте могли да добавите, или все още нямате трудов стаж и се чудите как да напишете CV без опит, тогава можете да опишете проекти и задачи, по които сте работили, и дори преминато обучение, независимо дали сте получили сертификат или не. В такива случаи може да се наложи дори да превърнете отговорността в постижение.

Как да включите постиженията си в CV-то?

Най-успешните постижения в CV-то са онези, които започват с глагол, изразяващ професионализъм, например: ръководих, доставих, обучавах, изпълних, подпомогнах. Употребата им с подходящото допълнение ще създаде добро впечатление на служителя по подбор на кандидати.

Примери за постижения в автобиографията

 • Разработих стратегия за комуникация, която увеличи ангажираността на клиентите с 20%.
 • Спомогнах за увеличение на приходите на компанията с 2 млн. лева за 1 година.
 • Намерих и ангажирах 26 нови дистрибутора в региона.
 • Като отговорник за обслужването на клиенти поддържах рейтинга на удовлетвореност на 97% за 2-годишен период.
 • Повиших с 15% задържането на служителите за период от 5 години, като пусках въпросници на различни нива и организирах по две тиймбилдинг срещи на полугодие.
 • Сътрудничах на главния изпълнителен директор за анализ на настоящите технологични системи и спомогнах за консолидирането им в нова система, която обхваща всички програми, необходими за постигане на бизнес нуждите.
 • Преструктурирах стратегията за развитие на бизнеса така, че да включва 20% увеличение на продажбите, което доведе до увеличени печалби на годишна база.

Достижения в автобиографията

Някога поставяли ли сте си на работа цели и били ли сте част от нещо впечатляващо? Ако да, защо не го подчертаете, като го запишете в раздел „Достижения“ в CV-то си или ги добавите към трудовия си стаж? Тези достижения трябва да съответстват на Вашия опит в сферата и да са приложими в работата, за която кандидатствате. CVMaker Ви препоръчва да подчертаете трите най-забележителни достижения, като ги включите най-отгоре във Вашия личен профил.

Как да включите достиженията си в CV-то?

Винаги преди да добавите свое достижение, си задайте въпроса дали то съответства на работната позиция, за която кандидатствате. Например, ако кандидатствате за търговски представител, едва ли спечелването на маратон или на турнир по тенис би било подходящо достижение, което да включите в CV-то си. Въпреки че действително такива достижения биха могли да подчертаят Вашата издържливост и постоянство, бихте могли да ги споменете на интервюто, ако интервюиращият би искал да научи повече за Вас. В тези примери за CV бихте могли да научите повече какво представлява успешната автобиография.

Примери за достижения в автобиографията

За да Ви помогнем да разберете по-добре какво да включите в списъка с Вашите достижения в CV-то, Ви предоставяме три практични примера за достижения в кариерата, които да Ви дадат насоки във Вашия случай.

Достижения на маркетингов мениджър

 • Формирах и ръководих SEO екип, за да увелича органичния трафик на уебсайт от 0 на 30 хиляди потребителя за по-малко от 6 месеца.
 • Стартирах партньорство с местни рекламни агенции за подобряване на възвръщаемостта на инвестициите в рекламата на 82% за всички клиенти на компанията.
 • Водих информационна кампания за увеличаване присъствието на компанията в медии от най-високо ниво, което доведе до над 200 споменавания и публикации в местни и национални медии.

Достижения на мениджър продажби

 • През 2017 г. надхвърлих целите за продажби и показателите за дейността с 200%.
 • Открих и привлякох за партньори над 30 нови местни магазина, с което продажбите се увеличиха с 150% през 4-то тримесечие на 2017 г.
 • Обучих екип от петима професионалисти по продажбите, които успяха да постигнат зададените цели, с което увеличих приходите на компанията с 5 млн. лв.

Достижения на служител от отдел „Човешки ресурси“

 • Преструктурирах неуспешна стратегия така, че да започне да носи приходи, да повиши оценките за качество на клиентите до 88% и да осигури 77% навременна доставка.
 • Съдействах да повишаване на производителността, за повишаване на качеството до 91% и за разрешаване на проблеми с безопасността/качеството.
 • Получих най-високите оценки при одит за високи постижения в обучението, документацията и работните процеси.

Награди в автобиографията

Наградите могат да са най-разнообразни и често се дават като отличие за изключително добре свършена работа. Във Вашето CV можете да включите онези награди, които съответстват на Вашата сфера на дейност. Например, ако работите в сферата на продажбите и сте отличен за „Служител на месеца“ или „Най-добър служител в обслужването на клиенти“, ще е във Ваша полза да включите този факт във Вашето CV.

Как да включите наградите си в CV-то?

Ако сте горди с Вашите награди, можете в личния си профил да добавите нещо от рода на „награждаван специалист по дигитален маркетинг“, след което по-долу да включите наградите си в областта. Ако имате повече награди, можете да ги изброите в отделен раздел, а ако са по-малко, можете да ги вмъкнете в раздел „Образование“ или „Трудов стаж“ (Вижте пример по-горе) .

Примери за награди в автобиографията

 • Избран за „Служител на годината“ за 3 поредни години.
 • Награда „Продавач на годината“ за 2018 г.
 • Носител на 1-ва награда за кратък разказ в Националния конкурс за къс разказ „Мостове“ за 2021 г.

Ключови изводи

Много хора погрешно считат, че CV-то трябва да изброява всичките им постижения, но това не е вярно; всичко е въпрос на баланс. Трябва да сте сигурни, че Вашата автобиография е достатъчно ясна, кратка и целенасочена. Тя представлява личен маркетингов документ, който ще Ви помогне да стигнете до интервюто, където ще имате възможност да представите по-подробно основните си постижения.

Създайте своето професионално CV сега

Свързани статии

Повече от 112,872 клиенти вече са си направили CV

CV maker ви позволява да си направите уникално и професионално CV в рамките на 15 минути.

Създаване на CV

Шансовете ви за намиране на работа ще се увеличат с 65%