Как да създадете CV за служител клиентско обслужване?

В днешно време все повече хора се ориентират към индустрията на клиентското обслужване. Тя предоставя огромен брой възможности на кандидатите в зависимост от образованието и предпочитанията им – от работа в кол центрове, до хотелиерство и обслужващ персонал в различни здравни заведения, заведения за хранене или развлекателни центрове. Целта на тази работа е клиентите да бъдат добре обслужени и удовлетворени от предоставената им услуга.

Създайте своето професионално CV сега

Отделът за обслужване на клиенти играе значителна роля във всяка организация, тъй като той е връзката между компанията и крайния потребител. Ето защо позицията „служител клиентско обслужване“ съвсем не е пренебрегвана от работодателите. Те търсят хора със специфични умения, които не само ще се справят с възникналите проблеми и ще ги решат по най-добрия възможен начин, но и ще поддържат нивото на удовлетвореност в клиентите, което от своя страна ще увеличи продажбите на фирмата и ще развие бизнеса им.

Как да създадете впечатляваща автобиография за служител клиентско обслужване, която да ви открои от останалите кандидати? Какво да включите в нея? Какви шаблони за CV можете да използвате и каква автобиография образец да следвате? В тази статия ще откриете отговорите на тези въпроси, подкрепени от много примери.

Процесът на писане на CV: Откъде да започна?

Дори и вече да сте натрупали богат трудов стаж в сферата, как да откроите Вашето CV от безбройните автобиографии, които работодателите получават за едно обявено работно място? Добре структурираното и съдържащо точната информация CV обикновено е онова, което печели работното място, затова е много важно да знаете какво трябва да включите в него и как да подредите информацията, така че да се чете бързо.

За да имате нагледна представа какво трябва да представлява CV-то за служител клиентско обслужване, Ви предоставяме пример за такава автобиография, създадена в CVMaker с шаблона Кеймбридж.

CV за служител клиентско обслужване

Примерно CV за служител клиентско обслужване

Изтеглете CV за служител клиентско обслужване в PDF файл

Можете да вземете този пример за основа и да го актуализирате с Вашата информация или да създадете професионална автобиография с някой от останалите шаблони на CVMaker. Имате възможност и за добавяне на снимка към автобиографията си, от което можете да се възползвате.

Общо CV за служител клиентско обслужване

Общото CV трябва да включва трудовия стаж, придобитата образователна степен, уменията, които правят кандидата подходящ за обявената длъжност, евентуални доброволчески инициативи, ако е участвал в такива, и всички останали подробности, свързани с работата, за която кандидатства. Такива може да са владеене на езици, придобити сертификати и изкарани допълнителни курсове в сферата на обслужването на клиенти. При съставянето на автобиографията си не забравяйте да изброите и всичките си постижения в областта.
Една такава обща биография ще Ви е от полза, ако разпращате информация за Вас до фирми, които не са обявили конкретна свободна позиция в сферата за обслужването на клиенти. Но тъй като обикновено в тази сфера има голямо текучество, едно такова CV рано или късно ще бъде разгледано при възникнала нужда и е възможно да Ви поканят на интервю, преди още вакантното място да е обявено.

Ориентирано към конкретна работна позиция CV за служител клиентско обслужване

При кандидатстването за конкретна позиция внимателно прочете изискванията за кандидатите и включете във Вашето CV качествата, уменията и опита си, които съответстват на обявената длъжност. Не забравяйте да добавите съответните за индустрията термини, за да уверите работодателя, че наистина имате необходимия опит и знания в тази сфера. Избройте силните си страни и наблегнете на онези Ваши качества и умения, които ще Ви помогнат да се справите с разнообразните предизвикателства на работната позиция. Колкото по-добре адаптирате CV-то си към конкретната длъжност, толкова по-големи шансове имате да получите покана за интервю.

Какво да включва CV-то за служител клиентско обслужване?

Обслужването на клиенти е дейност, за извършването на която се изискват определени умения. При съставянето на Вашето CV наблегнете на онези качества и умения, които Ви правят идеалния кандидат за тази позиция. Подчертайте умението си да общувате свободно с хората, да оказвате професионална помощ, да подкрепяте и успокоявате хората в напрегнати ситуации.

Личен профил

Личният профил трябва да съдържа повече информация за Вас, Вашите умения и представлява добра възможност да демонстрирате пред работодателя Вашия опит и познания в областта. Личният профил трябва да е достатъчно кратък, за да се чете бързо, но същевременно трябва да отразява и Вашите цели и мотивация да кандидатствате за конкретното място. Вложете в него ключови думи и изрази, характерни за сферата на клиентско обслужване. Изразете себе си с лесни за разбиране изречения, като използвате активни глаголи, демонстриращи, че сте активна и делова личност, която е решена да постигне набелязаните цели и задачи. Тук ще откриете по-подробни съвети как правилно да съставите Вашия личен профил.

Пример за личен профил

„Казвам се Татяна Димитрова. Работя като професионален служител в сферата на клиентското обслужване от над 10 години. Имам опит в ръководенето на екипи в среда с високо напрежение. Постигнах редица успехи в обучението, мотивирането и ръководенето на екипи за осъществяване на набелязаните бизнес и лични цели. Зная как да оптимизирам вътрешните процеси и идеи в стратегически бизнес действия. Изключително мотивирана личност съм, като обръщат внимание и на най-малките детайли. Притежавам отлични комуникативни умения и умело се справям с разрешаването на проблеми и спорове.“

Умения, които да бъдат включени в CV-то за служител клиентско обслужване

Най-важното при кандидатстването в областта на клиентското обслужване са комуникационните умения и способността бързо и безболезнено да се разрешават проблемите. Ако включите тези умения в CV-то си, те дори биха могли да компенсират липсата на достатъчно трудов стаж в тази сфера. Дори и все още да следвате, ако желаете да работите, преди да сте се дипломирали, можете да съставите впечатляващо студентско CV, което да Ви даде шанс за успех.

Идеалният кандидат за служител в отдел „Обслужване на клиенти“ трябва да притежава съвкупност от твърди, меки и придобити умения, които е добре да изброите във Вашата автобиография. Докато твърдите умения са свързани предимно с техническата част, а меките – с междуличностните взаимоотношения, придобитите умения са онези, които сте развили в личния си и професионален живот.

Ако досега нямате опит в сферата на клиентското обслужване или току-що сте се дипломирали, подчертайте своите умения и качества. В такъв случай във Вашето CV развийте максимално този раздел за сметка на раздела „Трудов стаж“. По-долу ще видите някои примери за твърди, меки и придобити умения, от които можете да почерпите вдъхновение.

Примери за твърди умения

 • Продажби и маркетинг
 • Водене на бюджет
 • Управление на екипи
 • Познаване на продукта

Примери за меки умения

 • Лесна адаптивност в нова среда
 • Търпение
 • Общителност
 • Ефективно слушане
 • Вземане на решение в стресова ситуация

Примери за общи умения

 • Сътрудничество в екип
 • Разрешаване на проблеми
 • Лидерски качества
 • Ефективно управление на времето

Тук ще намерите полезни и практични съвети кои свои умения да включите във Вашата автобиография.

Трудов стаж в CV-то за служител клиентско обслужване

При попълването на този раздел, започнете с най-скорошната си работа и продължете да изброявате предишните си длъжности в обратен хронологичен ред. Добре е освен компанията, в която сте работили, заеманата длъжност и периода на работа, да добавите и 3-4 реда с отговорностите, които сте заемали на съответната позиция. Това не само ще направи CV-то Ви по-привлекателно, но и ще добави предимства за цялостното впечатление, което ще оставите в преглеждащия. Ако имате богат трудов стаж, наблегнете на онези позиции, които са най-свързани с желаното работно място, за което кандидатствате. Например, ако на работното място, за което кандидатствате, ще имате отговорности, които вече са Ви били възлагани на предни работни места, задължително го подчертайте.

Допълнителен опит в CV-то при кандидатстване за Мениджър клиентско обслужване

Тъй като сферата за клиентско обслужване е доста обширна, предимство във Вашата автобиография ще е да включите най-различни умения, отговорности и задачи, свързани с тази сфера, които успешно сте изпълнявали. За да бъдете поканени на интервю на длъжността Мениджър клиентско обслужване, освен ключовите умения и познания, необходими за тази роля, е добре да включите и придобити сертификати от допълнителни свързани с длъжността курсове, ако имате такива.

Можете да използвате раздела „Допълнителен опит“, за да опишете ключови отговорности, постижения и придобит опит в доброволчески инициативи, в които сте участвали или по-подробно да опишете ролята си в краткосрочни проекти или работни позиции, които сте заемали преди много години.

Раздел „Хобита и интереси“ в CV-то за служител клиентско обслужване

Ако смятате, че раздел „Хобита и интереси“ би бил от полза, за да направите автобиографията си още по-пълна и интересна, можете да го включите, като добавите съответстваща на сферата информация.

Например:

 • Пътувания
 • Изучаване на чужди езици
 • Интерес към чужди култури
 • Четене на исторически книги

Как да структурираме правилно раздел „Образование“ в CV-то за служител клиентско обслужване?

Специфично висше образование в сферата на клиентското обслужване няма, но е възможно конкретните фирми да изискват от кандидата висше образование за тази длъжност в зависимост от направлението, в което ще се осъществява работата.
Например, за длъжността специалист клиентско обслужване, обявена от банка, може да се изисква висше образование по финанси, а за да станете служител клиентско обслужване в социално заведение, може да е необходимо да сте дипломиран социален работник или да имате допълнително изкаран курс по специалността.
При всички случаи кандидатите с висше образование имат предимство пред останалите, затова ако имате придобита образователна степен, я включете в CV-то си. Наблегнете на този раздел и ако нямате достатъчно опит в работата, който да покажете или ако току-що сте се дипломирали.
Ако нямате висше образование или трудов стаж, но желаете да имате добри шансове да заемете длъжност в сферата на клиентското обслужване, обмислете дали да не изкарате някой курс, свързан с тази сфера, който да включите впоследствие във Вашата автобиография за служител клиентското обслужване.

Ключови изводи

За да спечелите желаната позиция в сферата на клиентското обслужване, при съставянето на Вашето CV, следвайте следните правила:

 • Предоставете само най-важната информация за Вас в сбит и ясен стил
 • Създайте професионално мотивационно писмо, съответстващо на Вашата автобиография
 • Не забравяйте да прегледате и отстраните всякакви грешки от автобиографията си, преди да я изпратите на работодателя
 • Включете всички съответстващи умения, които ще впечатлят работодателя и ще го убедят, че сте подходящ кандидат за длъжността
 • Опишете Вашите силни черти, постижения и реални резултати
 • Включете съответстващи хобита и интереси, които да разнообразят CV-то Ви и да добавят нови черти на цялостното Ви представяне
 • Оставете позитивно мнение за себе си, като обърнете внимание на всеки детайл – от използваните думи и изрази, до подредбата и структурата на CV-то.

Създайте своето професионално CV сега

Свързани статии

Повече от 112,872 клиенти вече са си направили CV

CV maker ви позволява да си направите уникално и професионално CV в рамките на 15 минути.

Създаване на CV

Шансовете ви за намиране на работа ще се увеличат с 65%