CV на медицинска сестра

Всяка професия е значима, но в днешния свят, когато преобладаващата част от хората са болни, медицинските специалности определено излизат на преден план. Въпреки че е немислимо да си представим здравеопазването без лекари, медицинските сестри са също толкова важни в лечението на хората, тъй като те са „дясната ръка“ на лекаря. Един медицински център няма как да просъществува без наличието на квалифицирани медицински сестри.

Ако току-що сте завършили специалността „медицинска сестра“ и си търсите работа, или желаете да смените настоящото работно място с по-добро, със сигурност ще ви е от полза да разберете как правилно да напишете вашата aвтобиография на медицинска сестра.

Създайте своето професионално CV сега

Съставяне на CV: Откъде да започнем?

Вашето CV за медицинска сестра ще създаде първото впечатление за вас, вашите способности и квалификация. Ето защо е особено важно към съставянето на такава автобиография да се подходи много внимателно и грамотно. В нея трябва да бъдат включени всички важни елементи, които да съставят пълна картина за вашата професионална кариера, умения, желание за по-нататъшно развитие и личностни качества, които допълнително да будят доверие. Затова нека обърнем внимание на различните компоненти, които трябва да присъстват във вашата aвтобиография на медицинска сестра.

Професионално CV на медицинска сестра

След завършването на курса на обучение от 4 години, медицинската сестра получава степен Бакалавър и е достатъчно компетентна да работи във всички структури на здравеопазването, но обикновено се профилира в конкретна насока – например дентална медицина, операционна сестра, сестра в хемодиализа, сестра при личен лекар и т.н.

За да направите CV-то си професионално, то трябва да описва функциите, които сте изпълнявали досега на конкретната позиция, както и придобитите умения, които ще ви помогнат да изпълнявате правилно задълженията си на новата позиция.

Не е необходимо да копирате длъжностната си характеристика. Много по-голямо впечатление ще направите, ако опишете уменията си със собствени думи и вложите личен елемент в текста. Трябва да знаете, че последните 3 години от стажа ви са най-интересни за работодателя, така че им обърнете специално внимание.

Разбира се е възможно все още да нямате никакъв опит в специалността и тепърва да кандидатствате за първата си работа. В такъв случай във вашето СV наблегнете повече на образованието си, на специализираните курсове, ако сте минали такива. Не забравяйте към тях да добавите придобитите в процеса на обучение знания, практики и опит. Включете и доброволчески инициативи, в които са били необходими уменията ви, като медицинска сестра.

CV медицинска сестра за конкретна длъжност

Независимо от длъжността, за която ще кандидатствате, автобиографията за медицинска сестра има общи елементи, които следва да присъстват във всяко подобно CV. Общите принципи на работа на медицинските сестри следва да бъдат включени още в началото в раздела „Личен профил“ и включват:

 • изпълняване на лекарските предписания
 • водене на записи за пациента, дезинфекция на оборудванет
 • работа със специализирано медицинско оборудване
 • поставяне на инжекции
  работа под стрес и напрежение

От друга страна обаче личният профил трябва да включва и други умения, характерни за специфичната позиция, на която кандидатства медицинската сестра.

Например, ако кандидатствате за длъжността медицинска сестра в операционна зала, съответните ви умения ще са:

 • Подготовка на пациента за операция
 • Асистиране на хирурга по време на операцията
 • Дезинфекция на инструментите
 • Познаване на поредността на дейности в операционната, така че да реагирате правилно на непредвидени ситуации
 • Грижа за пациента в периода на възстановяване след операцията

Ако например става въпрос за кандидатстване на длъжност медицинска сестра в зъболекарски кабинет, то уменията, които би трябвало да включите в автобиографията си, ще са различни от по-горе споменатите и включват:

 • Подготовка на работното място и дезинфекция на стоматологичното оборудване
 • Поставяне на пациента на стола и асистиране в процеса на лечение на зъбите
 • Познаване на денталните апарати, тяхното предназначение и свойства
 • Подреждане на работното пространство и документацията в зъболекарския кабинет

Примерно CV за медицинска сестра

Примерно CV за медицинска сестра

Изтеглете CV за медицинска сестра в PDF файл

Какво да включите във вашата автобиография на медицинска сестра?

За да разкрие в автобиографията си своите умения и предишен опит, медицинската сестра трябва да включи следното в своето CV:

 • Личен профил (включващ личностните качества на медицинската сестра, които я правят подходяща за обявената работна позиция)
 • Лични данни (име, дата на раждане, адрес, тел., имейл)
 • Предпочитана работна позиция
 • Образование (включва учебното заведение, периодът на образование и добитата професионална степен)
 • Предишен опит в областта (Ако имате такъв, задължително го включете, като опишете накратко вашите отговорности на предното работно място и как този опит ще ви помогне на новото място. Ако не сте били официално на работа, но сте помагали доброволно по специалността, включете и този опит.)
 • Допълнителна информация (Тук можете да включите придобити отличия, допълнителни курсове за усвояване на нови умения, както и качества, като компютърни умения, знание на чужди езици и др.)

Личен профил във вашето CV за медицинска сестра

Личният профил е вашата първа визитка – първото впечатление, което ще създадете за себе си у работодателя. Затова се постарайте да опишете всичко важно за самите вас, свързано с длъжността, за която кандидатствате, възможно най-кратичко и грамотно.

Работодателите търсят точност, прецизност, интелигентност и компетенция, затова се постарайте да предадете в личния си профил факта, че съчетавате всички тези качества. Бъдете кратки в обясненията, като се фокусирате само върху най-важните си умения и способности. Така ще спестите време на проверяващия, който несъмнено ще предпочете подобни CV-та пред обемистите и пълни с ненужна информация описания.

Умения, които да се включат във вашето CV за медицинска сестра

В личния профил непременно посочете личните си качества, които всяка професионална медицинска сестра би трябвало да притежава. Такива са:

 • точност
 • дисциплина
 • внимание към детайлите
 • способност за работа под стрес
 • съчувствие
 • съпричастност и подкрепа
 • грамотност
 • издръжливост

Предишен опит в работата

Някои длъжности за медицински сестри изискват придобиването на специални умения. Понякога работодателите обявяват, че сами ще обучат кандидатите за работа, но понякога изискват за вакантната длъжност хора, които са преминали през подобни обучения и вече имат опит в сферата. Например, ако се търси медицинска сестра при анестезиолог, тя би трябвало да владее следните умения:

 • Да подготвя пациента за анестезия,
 • Да знае как да получава, съхранява и документира правилно всички анестетици,
 • Да наблюдава състоянието на пациента и да докладва незабавно при появата на нетипични симптоми,
 • Да работи с дихателна апаратура и анестезия,
 • Да е способна да извършва реанимационни действия,
 • Да може да поставя инжекции.

Разбира се, ако това ви е първата подобна длъжност, вероятно няма да имате всички тези умения, но ако сте придобили някои от тях на предишните ви длъжности, ги опишете.

Например:

„Работила съм 5 години като сестра в лекарски кабинет, където съм поставяла всякакви видове инжекции – мускулни, подкожни, интравенозни и интрадермални. Превързвала съм хирургични пациенти. Имам и 2-годишен стаж като медицинска сестра в Бърза помощ и съм запозната с анестетичните лекарства и тяхното приложение. Работила съм с дихателна апаратура и се е налагало многократно да реанимирам пациенти.“

Раздел „Образование“ във вашата автобиография на медицинска сестра

За да запазите професионалния вид на вашата автобиография, е най-добре да включите само висшето си образование в този раздел, тъй като то ще интересува най-много работодателите ви. Посочете периодът на обучение, учебното заведение, града, в който сте учили, придобитата научна степен.

Тук освен държавното образование, получено в университет, можете да добавите и допълнителни платени или безплатни курсове, които сте изкарали по специалността, както и придобитите сертификати.

Не забравяйте да споменете за доброволческата си дейност

Този раздел е особено важен за онези, които все още нямат трудов стаж, но са се включвали като доброволци в различни социални инициативи. Ако, като завършила медицинска сестра, сте участвали в подобни обществено значими дейности, като посещение на домове за сираци и възрастни хора с цел преглед, ограмотяване, мерене на различни показатели и пр., опишете го във вашата автобиография. Това определено ще бъде във ваша полза.

Изберете най-добрия образец за автобиография на медицинска сестра

Cvmaker.bg ви позволява не само да създадете собствено професионално CV за медицинска сестра, като ви дава необходимите насоки как да направите това, но и предоставя редица шаблони, които да подредят въведената в различните раздели информация спретнато, естетично и в удобен за четене вид.

Имате възможност да добавите и снимка към автобиографията си, така че работодателят да свърже предоставената информация с вашето лице.

Ако се двоумите кой от предоставените 9 шаблона да изберете за своята автобиграфия, шаблонът Harvard е сред най-предпочитаните. А по-горе ще видите примерна автобиография, съставена според този шаблон.

И тъй като длъжността „медицинска сестра“ е част от голямата индустрия за обслужване на клиенти, можете да прегледате как ефективно да напишете CV за служител клиентско обслужване.

Създайте мотивационно писмо

При кандидатстване за работа като медицинска сестра освен CV-то ще ви е необходимо и мотивационно писмо. Какво да включите в него? Колко дълго да е то?

Създайте кратко мотивационно писмо, което да е направо в целта. В него трябва да подчертаете вашите качества и умения, които да убедят работодателя, че избирайки вас, ще направи най-добрия избор. За целта следвайте следните основни правила:

 • Изберете стандартен шрифт от рода на Times New Roman или Courier, като го настроите на размер 12.
 • Най-отгоре в централната част напишете личните си данни за контакт: име, адрес, телефон, имейл.
 • 4-5 реда по-надолу посочете компанията, в която кандидатствате, името на лицето, на което ще я подадете, както и желаната длъжност.
 • В първия параграф опишете накратко себе си и желанието си да кандидатствате за точно определената позиция в тази компания. Можете да добавите и откъде сте разбрали за вакантното място. Например:

„Казвам се Павлина Иванова, на 32 г съм, и съм медицинска сестра, завършила висше образование през 2012 г. От вестник „Позвънете“ научих за свободната позиция „медицинска сестра в кабинет“ и желая да кандидатствам за нея.“

 • Следва параграф, в който описвате правомощията си да практикувате позицията, за която кандидатствате. Посочете вашето образование, накратко опишете предишен опит в областта и придобитите в процеса на учене и работа умения. Добавете и информация за изкарани допълнителни курсове, ако има такива.
 • В края на писмото посочете, че желаете да се срещнете лично, за да обсъдите всички възможности относно новата работа. Не забравяйте да благодарите за отделеното време и завършете с това, че с нетърпение очаквате срещата.

Бъдете ентусиазирани и уверени в себе си и предайте това настроение в писмото си. Никой няма да избере кандидат, от чието мотивационно писмо лъха неувереност, ниска самооценка и нагласа, че вероятно няма да бъде избран.

Ключови изводи

Съставянето на aвтобиография на медицинска сестра не е трудно, но е необходимо да отделите известно време и да включите всички основни елементи, за да подготвите действително завладяващо и професионално изглеждащо CV. Със сигурност тези усилия и време ще ви се отплатят, тъй като правилно подредената важна информация за вас ще създаде впечатление, и работодателят ще предпочете вас пред останалите кандидати за свободното работно място.

Създайте своето професионално CV сега

Свързани статии

Повече от 112,872 клиенти вече са си направили CV

CV maker ви позволява да си направите уникално и професионално CV в рамките на 15 минути.

Създаване на CV

Шансовете ви за намиране на работа ще се увеличат с 65%