Курсове и сертификати в CV-то

Независимо дали току-що излизате на пазара на труда или сте опитен професионалист, курсовете и сертификатите могат да са от огромна полза, като предоставят необходимото доказателство за Вашия опит и умения. Въпреки че те не са задължителен елемент в автобиографията, ако ги включите в CV-то си, това ще демонстрира Вашата компетентност и желание за учене и по-нататъшно развитие, което ще Ви отличи от останалите кандидати.

Създайте своето професионално CV сега

Днешният пазар на труда често изисква наличието на професионално обучение. Приспособяването на Вашето CV към изискванията на работата е от решаващо значение поради системите за проследяване на кандидатите (ATS), които специалистите по подбор на персонал използват. Тези системи им помагат да идентифицират и сортират кандидатите въз основа на опит, умения и квалификации.

Какво представляват курсовете и сертификатите в CV-то?

Курсовете и сертификатите могат да бъдат поместени в допълнителен раздел, който да допълни Вашето CV или да бъдат добавено към раздели, като умения или трудов стаж. Те се доказват с официални документи, издадени от акредитирани институции, асоциации или съвети. Курсовете са форма на обучение, която Ви помага да учите, да израствате и да формирате нови умения. От друга страна сертификатът е удостоверяване и валидиране на Вашите умения. Завършването на курсове и получаването на сертификати потвърждава Вашите умения в определена индустрия.

Фактори, които трябва да имате предвид при избора на курсове и сертификати в CV-то:

 • Краткосрочни или дългосрочни
 • Присъствени или онлайн курсове
 • Акредитирани или неакредитирани
 • Индивидуално обучение или център за обучение (с 12 или повече студенти)
 • Ниво на трудност: начинаещи, средно ниво, напреднали.

Как да добавите курсове към CV-то си?

Необходимо е да добавите курсове, които да съответстват на кариерните Ви цели, като същевременно вземете под внимание евентуалните предимства и недостатъци. Въпреки че в повечето случаи е по-добре да посветите отделен раздел на курсовете във Вашата автобиография, бихте могли също да ги изброите в раздела за образование.

Съсредоточете се върху скорошни и съответстващи на обявата за работа курсове и изключете краткосрочните, които нямат нищо общо с длъжността, за която кандидатствате. Бъдете внимателни, когато включвате остарели курсове, които биха могли да предизвикат въпроси у специалистите по подбор на персонал.

Напишете кратко описание на курса – в един или два реда, освен ако нямате забележителни постижения, като награди или придобити специфични умения. Избягвайте да използвате дълги заглавия, тъй като това може да обърка читателя или да изглежда непрофесионално.

По-долу представяме пример как да изброите курсове в хронологичен ред, като започнете от най-скорошния.

Структура:

Име на курса, институция, дата на провеждане (дата на приключване/в ход)

Пример:

Основни концепции на Agile и Scrum, Agile Scrum Group, 2022 г.

Конструктор на приложения за платформа, TrainHead, 2021 г.

Професионален съвет

Избягвайте да включвате остарели курсове или сертификати. Специалистът по набиране на персонал, който чете Вашите документи, ще счете тази информация за ненужна.

Задължителни елементи

 • Наименование на курса
 • Институция
 • Дата на провеждане (дата на приключване/в ход)

Пример

Основи на дигиталния маркетинг, Google Digital Garage, 2022 г.

Незадължителни елементи

 • Продължителност
 • Местоположение (онлайн/конкретно местоположение)
 • Описание или модули
 • Видове изследвания, дейности или проекти
 • Резултати, ключови моменти или постижения.

Пример

Основи на дигиталния маркетинг, Google Digital Garage, 2022 г.

 • Включени теми: анализ на данни, бизнес стратегия, дигитален маркетинг (съдържание, имейл, локален, социални медии, видео, SEM, SEO) и уеб оптимизация
 • Завършени 26 модула (40 часа)
 • Оценка от финалния изпит 38/40.

Професионален съвет

Когато добавяте съответстващи курсове към CV-то, е препоръчително да не включвате сертификати/дипломи за средно образование, освен ако тепърва не започвате кариерата си или имате само средно образование. Включете свои университетски степени/дипломи, ако имате такива.

Видове квалификации

Основните видове включват образователни курсове, дипломни курсове, сертифициране и професионално обучение. Докато курсовете за образователни степени и дипломи са по-подходящи за позиции, свързани с висшето образование, професионалното обучение и курсовете, насочени към определена длъжност, са по-често срещани при редовни кандидатури за работа.

Не забравяйте, че можете да променяте формата и задължителните раздели по желания от Вас начин. Редът, дължината и съдържанието зависят от Вашата стратегия и от останалото свободно пространство на страницата. Подчертайте с приоритет знанията си в индустрията, след което можете да отбележите и своите академични знания. В примерите по-долу ще видите допълнителни четири вида обучителни курсове, които могат да бъдат включени в CV-то.

Създайте своето професионално CV сега

Професионален съвет

Най-вероятно на интервюто за работа ще Ви задават въпроси, свързани с курсовете, затова избягвайте да включвате невалидни или неверни идентификационни данни и твърдения, които биха могли да повлияят негативно на Вашата кандидатура.

Курсове във висшето образование

Това са всички курсове, преминати в акредитирано висше учебно заведение (университет, колеж). За разлика от сертификатите или професионалното обучение, по-добре ги поставете в раздел „Образование“. Обикновено изброяването на такива курсове е практично за студенти, наскоро дипломирани или хора с малък или никакъв опит.

Пример

Бакалавър по бизнес мениджмънт, Пловдивски университет, 2018-2021 г.

 • Преминати курсове: Глобална бизнес среда, Пазари и маркетинг, Счетоводство и финанси за мениджъри, Управленско консултиране, Социално предприемачество.

Курсове за дипломиране

Фокусирани са върху практическите умения и техническите възможности. Обикновено някоя образователна институция награждава студента с диплома за положен изпит. В повечето случаи такива курсове са краткосрочни и траят максимум две години.

Пример

Средно специално образование „Пространствен дизайн“, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, 2020-2022 г.

 • Преминати курсове: Интериорен дизайн (6), Промишлен дизайн (5), Рекламна графика (6), Силикатен дизайн (5).

Сертификати

Това са определени акредитации, потвърждаващи легитимността и компетентността за извършване на конкретна работа. Физическо лице или организация може да спечели такива сертификати чрез полагане на изпит или тест. Сертификатът представлява вид писмено уверение или доказателство, че дадено лице отговаря на конкретни изисквания и следователно е квалифицирано за работна позиция. Акредитациите се различават по съдържание, дължина, стойност и вид оценка.

Пример

Стратегическо управление, edX, 2019 г.

 • Преминати теми: Корпоративна стратегия, Стратегически съюзи, Мрежи за сътрудничество, Бизнес етика и Социална отговорност.

Професионално обучение

Този раздел в CV-то демонстрира съответстващи обучителни курсове, позволяващи на служителите да изпълняват оптимално добре своите работни задължения. Обикновено това е програма, предоставена от работодателя, която може да бъде получена както във, така и извън фирмата. За разлика от курсовете за дипломиране, професионалното обучение и сертификатите са по-практични и могат да бъдат добавени в отделен раздел в CV-то.

Ако се чудите дали трябва да включвате Ваша снимка в автобиографията си или не, тази статия ще Ви бъде от полза.

Пример

Професионално обучение за сертифициран съветник по човешки ресурси, Академия Знание, 2023 г.- досега

 • Двудневно обучение на работното място.
 • Задълбочени познания на основите в областта на човешките ресурси чрез изучаване на трудово законодателство, процеси по набиране на персонал, администрация и политики в сферата на човешките ресурси.

Ползи от добавянето на курсове и сертификати в CV-то

Курсовете и сертификатите в CV-то потвърждават основните раздели, като дават представа за Вашата личност, работна етика и способности. Помислете как искате да покажете своите допълнителни постижения и изберете правилния шаблон за CV. Имайте предвид, че си струва да ги добавите само, ако считате, че те ще обогатят Вашето CV и ще увеличат шансовете Ви да получите интервю за работа.

Курсовете и сертификатите в CV-то:

 • Служат за потвърждение, което Ви представя като експерт в дадена тема или област.
 • Показват интереса Ви към изучаването на нова професия или придобиването на нови умения.
 • Доказват Вашата готовност да отделите време за обучение и да демонстрирате, че сте подходящият човек за работата.
 • Дават по-добра представа за Вашата личност и мотивация. Те споменават теми за разговор, които евентуално могат да бъдат разгледани в интервюто.
 • Изгодни за кандидати с малък или нулев трудов стаж, както и при смяна на кариерата.

Примери за курсове и сертификати в CV-то

Осъзнаваме, че добавянето на курсове и сертификати към CV-то може да е досаден процес, затова нашите експерти от CVMaker разработиха примерни CV-та, които да Ви насочат. Този раздел съдържа множество примери, като взема предвид различните начини за представяне на тази информация.

Автобиография на студент

Магистър по изкуства в стратегическото общуване, Бургаски свободен университет, 2021-2022 г.

 • Преминати курсове: Стратегически комуникации (СК): Теория и концепции, Поведение и влияние върху публиката и населението, Въведение в макроикономиката, Управленско счетоводство, Статистика за икономисти, Организационно поведение. Дисертация: Познаване на марката и интегрални комуникации.

Бакалавър по маркетинг, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2018-2021 г.

 • Преминати курсове: Пазари и маркетинг, Комуникации, Проблеми в потребителския маркетинг и иновациите, Управление на проекти, Дигитален маркетинг, Марки и културна стратегия, Потребление и поведение на потребителите.

За повече информация, моля, вижте статията за писане на студентско CV.

Курсове и сертификати за служител „Човешки ресурси“

 • Сертификат за поведенческо интервю, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2020 г.
 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, ЗБУТ - Академия, 2019 г.

Курсове и сертификати за социални работници

 • Първа помощ (Ниво 2), Сертификат за професионално обучение, 2020 г.
 • Европейски сертификат за грижа, NHS, 2020 г

Курсове и сертификати за сервитьори

 • Удостоверение за безопасност на храните, Сертифициран експерт по безопасност на храните, 2022 г.
 • Обучение за сервитьор в ресторант, Udemy, 2021 г.

За повече подробности, моля, вижте статията как да напишете CV на сервитьор.

Автобиография на административен асистент

 • Магистратура, Медицински университет София, 2021 г.

Курсове и сертификати за мениджър по продажбите

 • Управление на продажбите и мърчандайзинг, Икономически университет Варна, 2020 г.
 • Онлайн курс по управление на продажбите, Академия НИТ, 2019 г.

Курсове и сертификати за медицинска сестра

 • Онлайн курс „Травма и алтернативна грижа “, Нов български университет, 2021 г.
 • Сертификация за професионална квалификация на медицински сестри, БАПЗГ, 2022 г.

За повече насоки вижте статията за CV на медицинска сестра.

Курсове и сертификати за програмисти

 • Анализ на данни, Академия на Google Анализ, 2021 г.
 • Основни структури от данни и тяхното приложение, SoftUni, август 2021 г.

Курсове и сертификати за ръководител проекти

 • Agile PM 301, Agile Project Management Academy, 2022 г.
 • Основи на високоефективните Scrum екипи, LinkedIn, 2021 г.

Курсове и сертификати за маркетинг

 • Сертификат за Google Analytics, Академия Google, 2021 г.
 • Сертификат за имейл маркетинг, Академия Hubspot, 2020 г.

За да научите повече, вижте как да напишете маркетингова автобиография.

Курсове и сертификати за владеене на чужд език

 • Английски B2 (резултат 8/9), IELTS, 2022 г
 • Френски B1 (резултат 93/100), DALF, 2021 г
 • Немски C1 (резултат 80/100), DSH, 2020 г

Можете да прегледате статията как да напишете автобиография на английски език.

Примери за онлайн курсове, които да обогатят Вашето CV

Изберете онези, които биха обогатили Вашето CV с подходящите умения и знания. Примери за платформи с безплатни онлайн курсове за Вашето CV:

Примери за IT курсове и сертификати

Ключови изводи

Независимо дали искате да придобиете нови умения или да увеличите шансовете си да започнете мечтаната работа, повишаването на уменията е задължително условие. Вижте допълнителни съвети как Вашите сертификати и курсове да се отличават от тези на останалите и кое да избягвате.

КАКВО ДА ПРАВИТЕ

 • Представете ги кратко, убедително и стегнато.
 • Наредете ги в низходящ хронологичен ред, като започнете от най-скорошния.
 • Включете основна информация (вижте задължителните и незадължителните секции по-горе).
 • Използвайте сертифицирани курсове от признати и утвърдени институции.
 • Включете ключови думи от обявата за работа, за да идентифицирате и съпоставите ключови ATS критерии.
 • Първо оформете автобиографията си за конкретна позиция и след това включете подходящите сертификати.

КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

 • Не пишете дълги описания на курса.
 • Не включвайте остарели курсове и сертификати.
 • Не включвайте неподходящи или общи курсове.
 • Не използвайте непризнати или неофициални курсове.
 • Не поставяйте курсовете в произволен ред.
 • Не преувеличавайте и не лъжете за Вашите сертификати.
 • Не включвайте дълъг списък с курсове и сертификати, които нямат значение.

ЧЗВ

Как да включа кратки курсове към CV-то си?

Когато включвате кратки курсове в автобиографията си, ги поставете в подраздел „Преминати курсове“ в раздел „Образование” или в отделен раздел, наречен „Курсове и сертификати“ или „Професионално обучение“. Използвайте обратен хронологичен ред, като първо започнете с най-наскоро придобитите сертификати. Посочете името на курса, името на институцията и датите. Ако курсът е твърде кратък, можете да не посочвате неговата продължителност, а само да включите годината на завършване.

Мога ли да вмъкна курсове, които посещавам в момента?

Да, можете да включите курсовете, които все още посещавате, в раздела „Допълнителен опит“ или „Професионално обучение“. Ако курсът е академичен, го поставете в раздел „Образование“ към съответните курсове в списъка с подточки. За дата посочете „До сега“ или можете да посочите очакваната дата на завършване. Не забравяйте да добавите официалното име на курс и институцията, както е посочено на уебсайта.

Съсредоточете се върху курсове, които могат да окажат трайно въздействие върху Вашата кандидатура. Това ще покаже, че учите бързо и имате подходящия опит.

Трябва ли да включа всичките си университетски курсове в CV-то?

Няма нищо лошо да споменете незавършена степен или курсове в автобиографията си. Ако все още сте студент, включете очакваната дата на дипломиране, за да знаят работодателите Ви кога можете да започнете работа на пълен работен ден при тях. Избягвайте да поставяте думата „незавършено“ в края на образованието си, тъй като това може да има обратен ефект върху шансовете Ви за успех. Когато решавате какво да включите, помислете върху следните въпроси:

 • Съвпадат ли курсовете ми в университета с изискванията за работа?
 • Изключването на незавършен курс ще остави ли празно място в моята автобиография?
 • Моята академична степен или завършен курс полезни ли са за индустрията или работата, за която кандидатствам?

Кои лесни сертификати мога да добавя към CV-то?

Добавянето на сертификати към CV-то може да Ви предостави конкурентно предимство, да Ви помогне да спечелите доверие и да увеличите шансовете си да получите интервю за работа. Когато решавате какъв сертификат да добавите, проучете специфичните изисквания за работа и изберете признати и уважавани институции. Вижте по-долу примери за сертификати, които лесно можете да добавите към автобиографията си:

Какви могат да са различните названия на курсовете и сертификатите в CV-то?

Освен сертификати, бихте могли да обогатите автобиографията си с някое от следните наименования, които ще Ви помогнат да я организирате по пригледен и по-ясен начин:

 • Разрешително
 • Акредитивни писма
 • Курсове
 • Сертификати
 • Сертификация
 • Професионално обучение
 • Професионално израстване

Как да включа курсовете за обучение в CV-то?

За да добавите курсове за обучение към CV-то си, включете съществената информация и изберете правилното местоположение на страницата. Следните стъпки ще Ви помогнат да се ориентирате в този процес:

 • Изберете курсове, съответстващи на критериите в обявата за работа.
 • Добавете ги в раздел „Образование“ или създайте раздел „Курсове и сертификати“.
 • Избройте курсовете.
 • Включете институцията или провеждащия курса.
 • Посочете продължителността или (очакваната) дата на завършване.
 • Включете ключови знания или постижения в подточки.

Трябва ли да включвам академични курсове в CV-то?

Противно на общоприетото схващане, дипломите или университетските степени не са единствените форми на образование, които можете да включите в автобиографията си. Подходящите курсове често носят повече точки от общото образование. Тези курсове предлагат задълбочено и целенасочено обучение, осигуряващо специализация в конкретна област.

Как да включа онлайн курсове в CV-то?

В зависимост от целите Ви в кариерата и работата, към която сте се насочили, можете да включите онлайн курсове в раздел „Образование“ във Вашето CV или да създадете отделен раздел, наречен „Курсове и сертификати“. Посочете името на курса, институцията и датата на завършване.

Ето няколко съвета как да изброите онлайн курсове в автобиографията си:

 1. Прегледайте описанието на работата, за която кандидатствате
 2. Добавете съответстващите на работата курсове
 3. Добавете датите и продължителността на курсовете
 4. Споменете придобитите ключови знания в подточки (по избор)

Как да получа сертификат?

За да придобиете сертификат, трябва да отговаряте на конкретни критерии за работа, да платите такса или да преминете през тест за оценка. Колкото по-предизвикателно е получаването на сертификата, толкова повече то ще Ви отличи от останалите кандидати за работа.

Сертификатите демонстрират факта, че притежавате специфични умения или определено ниво на техническа компетентност. Те демонстрират инициативност и желание да бъдете в крак с новостите. Включването им ще Ви даде признание за това, което правите, и може да Ви помогне да напреднете в кариерата си.

Създайте своето професионално CV сега

Свързани статии

Повече от 112,872 клиенти вече са си направили CV

CV maker ви позволява да си направите уникално и професионално CV в рамките на 15 минути.

Създаване на CV

Шансовете ви за намиране на работа ще се увеличат с 65%